Βιοκαθαρισμός οχημάτων

Στο βασικό πακέτο βιοκαθαρισμού οχήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 Εντατικός εξωτερικός καθαρισμός του οχήματος
 Καθαρισμός όλων των εσωτερικών πλαστικών μερών
✓ Καθαρισμός δερμάτινων επιφανειών
 Πλύση και απόπλυση καθισμάτων και όλων των υφασμάτινων επιφανειών
 Πλύση και απόπλυση μοκέτας καμπίνας και μοκέτας πορτ μπαγκαζ
 Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών
 Στεγνός καθαρισμός ουρανού για αποφυγή κρεμάσματος
 Ενυδάτωση και προστασία εσωτερικών πλαστικών με γαλάκτωμα
 Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών